Dette seier politikarane om rv 15 sine sjansar om NTP-plass

foto