Hove vil ikkje låse plasseringa av ny brannstasjon