– Mange vil gjerne gje «eit stykke Nordfjord» til borna sine til jul

foto