Stortinget vil nekte tidlegare representantar å bruke inngangskort til politisk påverknad

foto