Alle skipa leverte til Havila Kystruten – fleire år etter planen

foto