Ny tunnel vil gje enorme steinmassar: Ein ressurs og ei utfordring