Her kan det bli aktuelt med ny og større bru

foto