17 entreprenørar konkurerer om å byggje riggplass

foto