Semje i jordbruksoppgjeret: Så stor vert inntektsauken for bøndene

foto