Lei av at kundeparkeringsplassar vert fylt opp av andre

foto