– Vi er klare når vedtaket om strynefjellstunnel kjem