Kan få erstatning for redusert avling grunna manglande arbeidskraft