Det er klart for åttande luke av årets julekalender i Fjordingen!

Brannstasjonar er bra, og dei har vi heldigvis fleire av. I luke 8 lurer vi på følgjande: I kva for ei bygd ligg denne brannstasjonen?

Veit du svaret sender du dette til redaksjon@fjordingen.no.

Merk e-posten med luke-nummeret, og hugs å få med namnet ditt og adresse i tilfelle du skulle bli trekt ut som vinnar av eit Flaxlodd!

Svar og vinnar vert offentleggjort på Fjordingen si nettside påfølgjande føremiddag.