Årets nyskapar, eit etterlengta comeback og eit liv i migrenemørkret