Vidaregåande opplæring: Yrkesfag er mest populært

foto