Tilrår tvangsinnløysing av grunn og rettigheiter i Olden

foto