Sp-veteranen Per Kjøllesdal har gjennom si lange  politiske karriere  kjempa for sikker veg mellom Olden og Innvik.

- Det har vore mange opp- og nedturar i denne saka,  fastslår  fylkestingsrepresentanten som utifrå nominasjonen er inne i sin siste periode.

- Dette var min siste sjanse for å medverke til sluttføring av  vegprosjektet. At det enda med samrøystes vedtak som sikrar fullføring av parsellen Ugla - Skarstein, er særdeles gledeleg, seier Per Kjøllesdal.

Les meir i papiravisa fredag.