Slik kan du få besøkt bebuarane på omsorgssentera i Stryn og Vikane

foto