Mattilsynet fann færre brot på dyrevelferdslova etter fleire tilsyn