Kan ikkje seie noko om lokalt omfang i NAV-saka

foto