- Sjeldan har det vore så mange nordmenn i vår region