Jamel Rake avdramtiserer Foppall-exit og Jan Heggheim ser fram til ny tredjedivisjonskamp i England