Eitt fattig poeng frå å bli Norges beste agent

foto