I tillegg til dei 46 bruene, vart det i fjor gjort utbetringsarbeid på fire mindre betongbruer som tilleggsarbeid.

Det er firmaet BM Overflateteknikk frå Kongsberg som har gjennomført arbeidet som starta opp 2. oktober 2007. Kontraktssummen var på litt over 10 millionar kroner pluss moms, og kommunen løyvde 12,2 millionar kroner for tiltaka.

Les meir i papirutgåva

Olav Jakob Tveit si praktbok frå Nordfjord og Anne Rudsengen si bok om "oppturar", vart Asgeir Lie og Paul Arne Hovdekleiv til del som sympolsk takk for innsatsen med bruene i Stryn kommune. Foto: Ove Sveen