Fritt behandlingsval blir oppheva fram til nyttår

foto