Blir oppmoda om å lage plan for friluftslivets ferdselsårer

foto