Har gitt svar på dei forsvunne hyttene

foto
Fire hytter er rivne på Stryn camping for å oppgradere utearealet i nordenden.