Har starta opp att etterforsking etter at jeger fall i elva og omkom