Vegtrafikksentralen Vest opplyste tysdag ettermiddag kl. 14 at rv 15 over Strynefjellet var stengt. Dette grunna glatt vegbane.

Kor tid vegen opna att vart meldt usikkert, men i 22-tida opna vegen igjen.

Du kan følgje med på 175.no for oppdateringar.