Årets elevkull presterer litt dårlegare i lesing enn fjorårets på nasjonale prøver. I rekning og engelsk er det lita endring, ifølgje resultata.

I rekning på femtetrinn presterer gutane i snitt tre skalapoeng høgare enn jentene, medan jentene presterer 1,6 skalapoeng lågare enn gutane. I engelsk får gutane 0,9 skalapoeng meir enn jentene i snitt.

Kjønnsforskjellen er litt mindre i lesing og rekning enn i fjor, medan han for engelsk er lik som i fjor.

93 prosent av norske elevar på femtetrinn deltok på prøvene hausten 2023.

Oslo har flest elevar som presterer på høgt nivå på alle prøvene, slik som for tidlegare år.

(©NPK)