Jaktulukka i Innvik: - Hagla datt ned på ein stein og gjekk av