Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er avhengige av at folk rapporterer inn snøskred og nestenulykker, men det er det ikkje alle som gjer. Difor jobbar Varsom.no med å gjere det lettare å melde frå om snøskred, mellom anna ved at du kan rapportere inn anonymt , skriv NRK.

– Eg kan tenkje meg til at nokon ikkje ønskjer å ha namnet sitt knytt til ei hending. At dei ikkje vil stå fram om å ha vore uheldig eller gjort noko dumt, seier Kristoffer Karlsen ved Hydrologisk avdeling i NVE, som jobbar med utbetringa, til allmennkringkastaren.

(©NPK)