Greidde ikkje å bli einige - staten forhandlar vidare med Bondelaget