Kjentfolk og lokale med i utespel til hausten

foto