Årets nyskapar feira prisen på sin heilt særeigne måte