Ein fin dag på Segestad. Foto: Jan Ove Garlid
Halo i sør sett frå Hopland 1.mai. Foto: Johnny Hove
Stripe av lys: Ei spesiell raud lysstripe over Eidskyrkja om kvelden 30. april fotografert frå Myrhaug i Sør-Markane. Eg har ikkje sett ei slik lysstripe på kveldshimmelen før. Som bildet viser var himmelen meir raud lenger nord, fortel Per Myrhaug. Foto: Per Myrhaug
Ser du hjertet i fjellet? Foto: Caroline Lindvik Gjerde
Horngje observert i fjæra ved Petterneset. Foto: Eivind Arne Tonning
Nydeleg dag i Nordfjord. Foto: Bjarte Haugen
Utsikt frå Hogden mot strynedalen. Foto: Rodgeir Hans Rake