Tonningskamben - bustadområde eller friareal?

foto