Nordsida skule- og barnehage sette farge på tunnelopninga

foto