Potensielle kulturminne set kabling av høgspent på vent

foto