-Hatlelid-Navelsaker vart beslutta opna, og difor vert det no også gjort ny vurdering av Grodås-Otterdal. Når det gjeld Lodalen, frå Hogrenning mot Bødal der vegen har vore stengt frå tidleg på nyttårsafta, er vegen no opna. Gamlevegen til Hjelle i Oppstryn vert ikkje opna i dag, får Fjordingen opplyst hos Statens vegvesen i Lærdal.