– Du kan levere inn ulovlege våpen utan å bli straffa