Kommunen garanterer for 25 eksterne lån på til saman 38,5 millionar

foto