Kontrollørane vinka inn 169 køyretøy - her er resultatet

foto