Kva skal dette bygget nyttast til etter 2020?

foto