Olden Hornmusikk stod for opninga av dei 29. Oldendagane. Og medan den feiande musikken fylte eit sentrum tettbakka av boder og aktivitetar, kom sola til syne. Dermed ligg det an til å bli ein strålande dag for fastbuande og tilreisande.