Først vart Vesla Pensjonat rive. No er også annekset på eigedomen vekke. Dermed ligg alt til rette for at HS Bygg kan starte utbygging av Stryn omsorgssenter.

Annekset skal setjast opp att på Nesset Camping i Olden. (Foto: Harald Vartdal)