Kva er symptomfri? - Volda kommune etterlyser presisering