Ingen kortbaneflyplassar skal leggjast ned med Høgre i regjering