Dagens born kan måtte stå i jobb til dei er 80 år

foto