Tilrår utgreiing om deling eller bevaring av Kinn

foto